Wilt u meer weten over onze activiteiten neem dan contact op via ons e-mailadres aangepastschaatsen@gmail.com

U kunt ook bellen met één van onze bestuursleden:

Voorzitter:
Marjolein van der Beeke-Lohmann
telefoon 06-55517035
 

Penningmeester:
Wim Hoogzaad
telefoon 023-5384311

Secretaris:
Marijke Huijzer-Engbrenghof
telefoon: 06-24737030

Wilt u onze activiteiten financieël ondersteunen?
Ons banknummer is NL21RABO 0132.9700.90 ten name van 
St. ASK

Ons postadres is:
Stichting Aangepast Schaatsen Kennemerland
Herenweg 109A
2105 ME Heemstede